در تصادفات زنجیره ای چه کسی مقصر است؟

همان طور که رانندگی در شهر لذت بسیار زیادی دارد حوادثی نیز در پی آن وجود دارد. به عنوان مثال تصادفاتی رخ می دهد که ممکن است مقصر آن شما نباشید. یکی از دغدغه هایی که به هنگام بروز تصادفات زنجیره ای وجود دارد پیدا کردن مقصر حادثه است. تشخیص مقصر معمولا فرآیند پیچیده ای دارد. عموما خساراتی که در تصادفات زنجیره ای به وجود می آید بیش از مبلغی است که فرد مقصر در بیمه نامه خودرو خود مشخص کرده است.

توجه داشته باشید در تصادفات زنجیره ای حتی اگر خسارت وارده کم باشد، حضور افسر و کشیدن کروکی برای دریافت خسارت الزامی است. در ادامه قصد داریم بدانیم "در تصادفات زنجیره ای چه کسی مقصر است؟ " و خسارات وارده برای خودرو هایی که در این حادثه آسیب دیده اند را از کجا می توان دریافت کرد. برای آشنایی بیشتر با این موارد تا انتهای این مطلب با "با بیمه" همراه باشید.

 

تصادفات زنجیره ای در چند حالت رخ می دهند؟

به طور کلی تصادفات زنجیره ای در دو حالت کلی رخ می دهند که در ادامه این دو حالت را بررسی می کنیم:

 

  1. وقتی که خودرو ها در حال حرکت هستند

در صورتی که خودرو ها در حال حرکت باشند و به سرعت به سایر های ماشین های در حال حرکت برخورد کند و باعث تصادف چندین خودرو با یکدیگر بشود، مقصر هر تصادف در این شرایط هر ماشین در برخورد با ماشین جلویی خودش مقصر شناخته می شود. در این حالت ضمن اینکه لازم است سرعت خودرو هر ماشین مورد بررسی قرار بگیرد، فاصله میان خودرو ها نیز اهمیت دارد. با توجه به این موارد بهتر است شناخت مقصر تصادفات زنجیره ای را بر عهده پلیس بگذاریم. اگر در تصادفات زنجیره ای، مقصر حادثه هر خودرو، خودرو قبل از او شناسایی شود لازم است برای پرداخت خسارت ماشین جلویی از بیمه نامه شخص ثالث ماشین ها استفاده شود.

 

  1. وقتی که خودرو ها در توقف هستند

در صورتی که به هنگام توقف خودرو، تصادف زنجیره ای رخ دهد عموما اولین ماشینی که با سرعت از عقب به سایر به خودرو ها آسیب زده است به عنوان مقصر شناخته می شود. به عنوان مثال می توان گفت زمانی که شما در پشت چراغ قرمز، ترافیک و یا در کنار خیابان توقف دارید و خودرویی دیگر به سرعت به شما برخورد می کند و در ادامه به برخورد ماشین شما با سایر خودرو ها منجر می شود مقصر همان ماشینی است که در ابتدا با خودرو شما تصادف کرده است. در این صورت لازم است خسارت تمامی ماشین های جلویی با استفاده از بیمه شخص ثالث خودرو مقصر، پرداخت شود. 

 

در صورتی که فرد مقصر در تصادفات زنجیره ای امکان پرداخت تمام خسارت را نداشته باشد چه راه کاری وجود دارد؟

در اکثر مواقع فرد مقصر در تصادفات زنجیره ای امکان پرداخت کلیه خسارات را ندارد. همان طور که پیش تر اشاره کردیم معمولا سقف تعهداتی که فرد مقصر در بیمه نامه شخص ثالث درخواست می کند از میزان خسارات وارده در تصادفات زنجیره ای کمتر است. به عنوان مثال ممکن است فردی در زمان خرید بیمه نامه تعهد مالی تا 16 میلیون تومان را انتخاب کرده باشد اما به هنگام بروز خسارت در تصادفات زنجیره ای مبلغ خسارت وارده به کلیه خودرو ها مجموعا 30 میلیون تومان شده است، در این حالت، بیمه تنها همان 16 میلیون تعهد خود را پرداخت می کند، که این مبلغ نیز در میان رانندگانی که خودرو آن ها دچار آسیب شده است تقسیم می شود.

 

پرسشی که در این حالت مطرح می شود در مورد مابقی مبلغ خسارت وارده است. در این حالت لازم است فرد از بیمه بدنه خود استفاده نماید. در صورتی که خودرو های آسیب دیده بیمه بدنه داشته باشند می توانند برای دریافت الباقی خسارت خود به شرکت بیمه بدنه خودرو خود مراجعه نمایند. در این صورت مبلغ پرداخت شده توسط شرکت بیمه به صورت اقساط از راننده مقصر دریافت خواهد شد. توجه داشته باشید که بیمه نامه بدنه تنها برای خسارت های ناشی از تصادفات زنجیره ای مورد استفاده قرار نمی گیرد، به طور کلی هر زمانی که راننده مقصر، امکان پرداخت خسارت به طور کامل را نداشته باشد در صورت بهره مندی از بیمه بدنه امکان دریافت خسارت وجود خواهد داشت.

 

توجه داشته باشید در صورتی که استفاده هم زمان از بیمه بدنه و بیمه ثالث ضرورت داشته باشد. باید برای خسارت بیمه بدنه خود پرونده تشکیل دهید، ضمن آن که لازم است مدارک بیمه شخص ثالث خودرو مقصر را نیز به شرکت بیمه تحویل دهید.