بیمه مسئولیت در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان (ویژه پروژه های ساختمانی)

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان(غیرساختمانی)


بیمه های مسئولیت جامعه پزشکی

بیمه مسئولیت پزشکان

بیمه مسئولیت پیراپزشکان

بیمه مسئولیت دامپزشکان

بیمه مسئولیت مسئول فنی کلینیک

بیمه مسئولیت مسئول فنی داروخانه

بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان


بیمه مسئولیت مدیران و صاحبان مشاغل

بیمه مسئولیت دفاتر پیشخوان

بیمه مسئولیت مهندسین

بیمه مسئولیت مدیران ساختمان

بیمه مسئولیت مدیران استخر

بیمه مسئولیت مدیران شهربازی

بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

بیمه مسئولیت مدیران مهدکودک

بیمه مسئولیت مدیران سالن ورزشی

بیمه مسئولیت مدیران تور مسافرتی

بیمه مسئولیت مدیران اردو

بیمه مسئولیت مدیران رستوران و تالار

بیمه مسئولیت مدیران کارواش

بیمه مسئولیت مدیران پارکینگ

بیمه مسئولیت مدیران جایگاه سوخت

بیمه مسئولیت برگزاری مسابقات ورزشی

بیمه مسئولیت مدیران اردوهای کوهنوردی

بیمه مسئولیت مدیران خانه سالمندان

بیمه مسئولیت مدیران مراکز نگهداری بیماران اعصاب و روان

مسئولیت مدیران مراکز نگهداری کم توانان جسمی و ذهنی

مسئولیت مدیران مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست

بیمه مسئولیت مدیران فروشگاه

بیمه مسئولیت مدیران مراکز تجاری

بیمه مسئولیت متولیان مساجدو امامزاده ها

بیمه مسئولیت متولیان هیئت های عزاداری

بیمه مسئولیت مالک یا ساکن واحد مسکونی

بیمه مسئولیت دارندگان ماشین آلات راه سازی و کشاورزی

بیمه مسئولیت دارندگان آسانسور